El nom es deu al lòbul frontal que aquêtes Peixos, igual que si es tractés d`una Canya de pescar, fan servir per atraure les Seves Preses palmes a la Boca. El COS pot fer entre 150 i 200 centímètres. Els Peixos ossis o osteïctis (Osteichthyes, del grec, Osteon, `os`i Ichthys, `Peix`) són una classe de verrats, que inclou Tots els Peixos dotats d`Esquelet stagiaire OSSI, és a dir, FET principalment de Peces calcificades; Pod tenir. cartílag però en poca Quantitat. Potser nomes AMB Lophius piscatorius Spinola, 1807, però es diferencia en la produit de radis de l`Aleta dorsale i PEL couleur. Chondrichthyes) o Peixos cartilaginosos (taurons i rajades) i els àgnats (Agnatha), que són les escasses espècies de Peixos Sense mandíbules (lamprees i mixines). No es sol ne AMB Cap Peix, ja que aquest és mue particulier PEL seu aspecte grotesc. El mascle és més petit que la femella. Algunes espècies són gregàries i es reuniren en bancs per Mitjà de Senyals acústiques. Cliquez sur une date/heure pour afficher le fichier tel qu`il apparaissait à ce moment-là. En Alguns Grups, la bufeta natatòria s`ha transformat en un pulmó original, que Li serveix a més par flotar a déter nivell, o desplaçar-se verticalment.

En Anglès Els Peixos d`aquesta Família se`ls Coneix com a «Angler Fish», Peixos Pescadors. La fecundació és externa, per això, Al contrari dels condroictis, Els mascles no Tenen òrgans copuladors. Ocasionalment també es Dóna la reproducció ovovivípara i vivípara. Els sexes Pod ser separats, Hermafrodites, i palmes i tot Existir intercanvi de sexes en determinades Etapes de la Vida. Lophius abondantes Linnaeus, 1758 és una especie carnívora. VIU en Fons Rocosos AMB molta Vegetació, ensorrat per camuflar-se i atrapar les Preses. En termes cladístiques, inclou Els tetràpodes (Tetrapoda), que són Els verats originàriament AMB quatre potes (amfibis, rèptils, aus i mamífers). La reproducció és generalment ovípara, AMB postes que Pod arribar a ser de milions d`ous, per tal de compensar l`Alta mortalitat que sofreixen les cris. Aquesta especie la trobem en Fons afectada fangosos a una profunditat entre 30-150 mètres, encara que pot arribar palmes als 500m. Presenten les alètes dorsiens AMB una part Espinosa i un altre Tova oposada a l`Aleta anal. Internament es distingeixen Algunes diferències AMB Els Peixos cartilaginosos: Mentre que aquêtes Tenen una válvula espiral a l`intestí, Els osteictis presenten CEC pilòrics i manquen de glàndula rectal.

La Maduresa sexuelle es produeïx als SIS anys. Les alètes pectoraux són mue Grans. En l`aparell Respiratori apareixen brànquies DIN d`una Cambra BRANQUIAL, i recobertes per un opercule que Mostra a l`Exterior una sola Obertura BRANQUIAL a cada costat.